MT163 – Bìa Lò Xo Giữa Mini 30x62Cm – Cá Chép Hóa Rồng