Liên hệ

Công ty TNHH TK SX Đức Huy (Quà Tặng Đức Huy)

Các Thông tin Ngân Hàng Để Giao Dịch:

– Ngân hàng Vietcombank CN Bắc Sài Gòn

STK: 0501000036298

Chủ TK: Nguyễn Thị Trúc Ly

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp