THÔNG BÁO: Công nhân viên vào làm lúc 10h – World Cup 2018