Nón bảo hiểm lưỡi trai 2 thành phần
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

– Mũ nón bảo hiểm kiểu lưỡi trai 2 thành phần.
– Gồm 2 thành phần riêng biệt lắp ghép nhau, hoàn toàn không sử dụng decal nên sản phẩm đẹp, nổi bật, phong cách nhờ 2 màu sơn khác biệt.
– Mỏ kết sành điệu.